Reflect

Analyse landgebruik Toekomstige situatie


Een ogenblik geduld terwijl de kaart wordt geladen

Uitkomst scenario
Let op: u heeft wijzigingen doorgevoerd voor dit object. Gebruik de knop "Bijwerken" om het model te actualiseren.

Informatie

Welkom op deze website. Hier kan informatie gevonden worden wat betreft de grondwaterbeschermingsmethodiek REFLECT.

REFLECT is rond 1998 ontwikkeld om risico's van landgebruik voor het grondwater te beoordelen. Het instrument geeft kwalitatieve risico-scores voor elk type landgebruik.

De provincie Overijssel gebruikt REFLECT om risico's voor drinkwaterwinningen te bepalen en om ruimtelijke ontwikkelingen in grondwaterbeschermingsgebieden te beoordelen.

Op deze website kan de REFLECT methodiek worden toegepast. Door ruimtelijke ontwikkelingen op de kaart aan te geven wordt de veranderingen van het risico voor het grondwater door het veranderde landgebruik duidelijk. In grondwaterbeschermingsgebieden mag het risico voor het grondwater niet toenemen bij een verandering in het landgebruik.

Het landgebruik in de huidige situatie is gebaseerd op de landgebruik kaart. Wanneer dit volgens u onjuist is, kunt u dit aanpassen. Deze wijzigingen komen vervolgens beschikbaar voor alle gebruikers van deze applicatie.

Het landgebruik in de toekomstige situatie kan eveneens aangepast worden door de gebruiker. Om ruimtelijke ontwikkelingen te simuleren.

Indien de gebruiker nog opmerkingen heeft op het nulplusscenario kan dit gemeld worden via Rini Bulterman, r.bulterman@overijssel.nl.

Zie "Hoe het werkt" voor een uitgebreidere uitleg.

Melding