Reflect

Analyse landgebruik Toekomstige situatie


Welkom op deze website. Hier kan informatie gevonden worden wat betreft de grondwaterbeschermingsmethodiek REFLECT.

REFLECT is rond 1998 ontwikkeld om risico's van landgebruik voor het grondwater te beoordelen. Het instrument geeft kwalitatieve risico-scores voor elk type landgebruik.

De provincie Overijssel gebruikt REFLECT om risico's voor drinkwaterwinningen te bepalen en om ruimtelijke ontwikkelingen in grondwaterbeschermingsgebieden te beoordelen. Op deze website kan de REFLECT methodiek worden toegepast. Klik op ‘impact toetsen’ voor meer informatie.

Verder kan met deze website worden getoetst of bepaalde landgebruik functies zijn toegestaan vanuit het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid in Overijssel. Klik op ‘impact toetsen’ voor meer info.

Functie toetsen

Impact toetsen