Reflect

Analyse landgebruik Toekomstige situatie


Hoofdfunctie:

Klasse:

Functie:

Toetsen van landgebruik functie

In grondwaterbeschermingsgebieden zijn bepaalde landgebruik functies vanuit het provinciale grondwaterbeleid niet toegestaan, omdat zij altijd een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit. Met het keuze menu hiernaast kunt u bepalen of een functie is toegestaan binnen grondwaterbeschermingsgebieden.

De door de provincie Overijssel toegestane en verboden functies zijn gebaseerd op de VNG bedrijvenlijst. Bij het toetsen van de functie kunt u conform de indeling in de VNG-lijst eerst kiezen uit de hoofdfuncties, vervolgens de klasse en ten slotte uit de specifieke functie. Als u een keuze gemaakt heeft voor een functie uit deze VNG-lijst ziet u direct of deze functie is toegestaan in een grondwaterbeschermingsgebied.